Home>INTERNATIONAL PARTNERS
INTERNATIONAL PARTNERS

Cracow University of Economics

{#Date:Year04}-{#Date:Month}-{#Date:Day}

Cracow University of Economics

gap.uek.krakow.pl/enJiangxi University of Finance and Economics Add: No.169, East Shuanggang Road, Changbei, Nanchang, Jiangxi,
China Postal Code: 330013. Tel:0791-83816274/83816369